ĐỆ NHẤT PHU NHÂN MELANIA TRUMP DANH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG “SPIRIT OF LINCOLN” TẠI FLORIDA