top of page

05/07-Weekend nổ súng chết người nhất tại Chicago trong dịp lễ độc lập Hoa Kỳ . 16 người thiệt mạng.

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page