05/07-Weekend nổ súng chết người nhất tại Chicago trong dịp lễ độc lập Hoa Kỳ . 16 người thiệt mạng.

Recent Posts

See All