top of page

6,4 TỶ ĐÔ TIỀN THUẾ DÂN MỸ SẼ CHI CHO PHÚC LỢI, BẰNG LÁI XE CHO HÀNG TRĂM NGÀN TỴ NẠN AFGHANISTAN
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page