top of page

Apr|13|TT.Trump: “Toà án TCPV của chúng ta sẽ nhận lãnh (hậu quả) những gì họ xứng đáng nhận được”Recent Posts

See All

♦️Trump Looks HOT at Waco Rally – 25,000 Turn Out to See American Hero TT.Trump trông HẤP DẪN tại Waco Rally – 25.000 người đã đến để xem người hùng nước Mỹ https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/tr

bottom of page