Apr|16|Biden ngủ, Kamala thức thay phiên nhau tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản đến Toà Bạch Ốc