top of page

Apr|20|SHOCKED-BọnLưuManh giải tán biểu tình sau khi biết đc thủ phạm bị cảnh sát bắ.n là “da trắng”Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page