top of page

Apr|21|TT.Trump lại đúng khi một năm trước đã vạch mặt cách BọnLưuManh & ĂnThìPhá tấn công cảnh sátRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page