top of page

Apr|22|BREAKING-Thống kê 2021 cho thấy Mỹ trắng bị cảnh sát bắ.n chế.t nhiều gấp đôi so với Mỹ đenRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page