top of page

Apr|22|SURPRISED - Biden & Kamala bất ngờ nhận được quà đáng giá ngàn vàng “dẻo” đưa đến Toà Bạch Ốcbottom of page