Apr|24|SHOCKED:Bẩy Đần một mình đeo khẩu trang hợp thượng đỉnh khí hậu qua zoom video trực tuyến