Apr|27|SHOCKED-Trẻ em nhập cư bấ.t hợ.p phá.p đc nhận sách của Càri nị làm quà chào mừng đến nước Mỹ