top of page

Apr-30-2020 | Thụy Điển muốn điều tra Trung Cộng và WHO

Sau Úc Châu là Thuỵ Điển đang muốn tiến hành mở ra cuộc điều tra đối với Trung Cộng về sự che giấu dịch bệnh cúm Vũ Hán. Ngoại trưởng Thụy Điển cũng cho rằng nên điều tra luôn cả WHO sau khi đại dịch kết thúc.

Trung Cộng tứ bề thọ địch.


1 comment

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page