top of page

Apr-30-2020 | Thụy Điển muốn điều tra Trung Cộng và WHO

♨ Sau Úc Châu là Thuỵ Điển đang muốn tiến hành mở ra cuộc điều tra đối với Trung Cộng về sự che giấu dịch bệnh cúm Vũ Hán. Ngoại trưởng Thụy Điển cũng cho rằng nên điều tra luôn cả WHO sau khi đại dịch kết thúc.

Trung Cộng tứ bề thọ địch.


1 comment

1 Comment


Yenbe Nguyen
Yenbe Nguyen
May 01, 2020

Xin chúc Sonia bình yên trong muà đại dịch coronavirus cuả tàu cộng. Cảm ơn Sonia ...

Like
bottom of page