top of page

Apr-30-2020 | Thụy Điển muốn điều tra Trung Cộng và WHO

Sau Úc Châu là Thuỵ Điển đang muốn tiến hành mở ra cuộc điều tra đối với Trung Cộng về sự che giấu dịch bệnh cúm Vũ Hán. Ngoại trưởng Thụy Điển cũng cho rằng nên điều tra luôn cả WHO sau khi đại dịch kết thúc.

Trung Cộng tứ bề thọ địch.


1 comment

Recent Posts

See All

♦️EXPOSED: Signed Letter by President Trump Reveals He Declassified Docs on Obama Regime Spying on Him the Day Before He Left Office – Explains Why They Raided Mar-a-Lago PHƠI BÀY : Bức thư có chữ ký

♦️Cornel West Jumps into the Presidential Race: ‘I Have Decided to Run for Truth’ Cornel West nhảy vào cuộc đua tổng thống: 'Tôi đã quyết định tranh cử vì sự thật' https://www.breitbart.com/politics/2

bottom of page