Aug|11|Thuỵ sĩ bỏ phiếu hạn chế các ngân hàng giao dịch với ĐCSTQ.