Aug|14| Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn mong muốn Mỹ giúp bảo vệ quê hương đất nước.