top of page

Aug|15| Tổng Thống Trump tặng tiền lương $100k để khôi phục lại các tượng đài bị phá huỷ.bottom of page