Aug|16| Tổng Thống Trump xem xét cấm cửa tập đoàn Alibaba của Trung+