Aug|27|TT.Trump kêu gọi xét nghiệm ma tuý trước khi tranh luận với Joe Biden.