Aug|29|Trung Cộng yêu cầu Mỹ “sửa chữa sai lầm” sau khi phạt 24 công ty của TC ở Biển Đông.