top of page

AUGUST 13/8 - 74 NGƯỜI DƯƠNG TÍNH VỚI CÚM TÀU KỂ TỪ KHI THAM DỰ SINH NHẬT LẦN THỨ 60 CỦA OBAMA
Recent Posts

See All

♦️EXPOSED: Signed Letter by President Trump Reveals He Declassified Docs on Obama Regime Spying on Him the Day Before He Left Office – Explains Why They Raided Mar-a-Lago PHƠI BÀY : Bức thư có chữ ký

♦️Cornel West Jumps into the Presidential Race: ‘I Have Decided to Run for Truth’ Cornel West nhảy vào cuộc đua tổng thống: 'Tôi đã quyết định tranh cử vì sự thật' https://www.breitbart.com/politics/2

bottom of page