top of page

AUGUST 14-HAI CHA CON DÙNG THẺ VACCINE GIẢ DU LỊCH ĐẾN HAWAII ĐÃ BỊ BẮT BỊ PHẠT $5000 ĐÔ & 1 NĂM TÙ
bottom of page