top of page

AUGUST 15-THE FALL OF KABUL - CHIẾN BINH TALIBAN VÀO ĐẾN DINH THỰ của thủ lĩnh quân đội Afghanistan
Recent Posts

See All

♦️Trump Campaign Raises $4 Million in First 24 Hours After Indictment Chiến dịch tranh cử của TTTrump huy động được 4 triệu đô trong 24H trên khắp 50 tiểu bang https://www.breitbart.com/politics/2023/

bottom of page