AUGUST 17/8- TT.Trump:“Chưa từng có một hoạt động rút quân nào lại được xử lý thảm khốc đến như vậy”
Recent Posts

See All