top of page

AUGUST 18-THỦ LĨNH KHỦNG BỐ TALIBAN ĐƯỢC BARACK HUSSEIN OBAMA GIẢI THOÁT KHỎI NHÀ TÙ GUANTANAMO 2014
Commentaires


bottom of page