top of page

AUGUST 18-THỦ LĨNH KHỦNG BỐ TALIBAN ĐƯỢC BARACK HUSSEIN OBAMA GIẢI THOÁT KHỎI NHÀ TÙ GUANTANAMO 2014
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page