AUGUST 19 - THỦ TƯỚNG CANADA JUSTIN TRUDEAU NÓI CHUYỆN VỚI HILLARY CLITON VỀ TÌNH HÌNH AFGHANISTAN