top of page

1 Comment


Su Tranthe
Su Tranthe
Aug 23, 2021

Hi . Cảm ơn Sonia rất nhiều , vì đã chuyển ngữ . Vì nhiều người Việt đang sống ở Hợp Chủng Quốc vì nhiều hoàn cảnh không nghe và hiểu được tiếng Anh . Mong Sonia ráng giúp nhiều người không biết tiếng Anh . Cảm ơn ...

Like
bottom of page