top of page

AUGUST 21 -TT.TRUMP BẮT JOE BẨY ĐẦN PHẢI XIN LỖI NƯỚC MỸ VÌ ĐÃ KHÔNG CỨU NGƯỜI DÂN TRƯỚC TIÊN
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page