top of page

AUGUST 21 -TT.TRUMP BẮT JOE BẨY ĐẦN PHẢI XIN LỖI NƯỚC MỸ VÌ ĐÃ KHÔNG CỨU NGƯỜI DÂN TRƯỚC TIÊN
bottom of page