top of page

AUGUST 22 - PUTIN LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI ĐƯA DÂN TỴ NẠN AFGHANISTAN ĐẾN CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG GẦN NGA
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page