top of page

AUGUST 24 - QUÂN ĐỘI MỸ ĐÃ ĐỂ LẠI AFGHANISTAN 75,000 XE QUÂN SỰ, 600,000 VŨ KHÍ, 208 MÁY BAY
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page