top of page

AUGUST 26-BIDEN NHẬN TRÁCH NHIỆM VỤ ĐÁNH BOM TẠI KABUL NHƯNG KHÔNG QUÊN TIẾP TỤC ĐỔ THỪA CHO TTTRUMP
コメント


bottom of page