top of page

AUGUST 27 - 7000 NGƯỜI AFGHANISTAN ĐÃ ĐƯỢC DI TẢN ĐẾN MỸ 100 NGƯỜI LÀ "PHẦN TỬ KHỦNG BỐ"
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page