top of page

AUGUST 30 - TỔNG TƯ LỆNH BIDEN TIẾP TỤC TẤN CÔNG KHỦNG BỐ ISIS-K NHƯNG TRẬT MỤC TIÊU
Recent Posts

See All

♦️Trump Campaign Raises $4 Million in First 24 Hours After Indictment Chiến dịch tranh cử của TTTrump huy động được 4 triệu đô trong 24H trên khắp 50 tiểu bang https://www.breitbart.com/politics/2023/

bottom of page