top of page

BẢN CÁO TRẠNG CỦA BRAGG BUỘC TỘI TT.TRUMP SẼ THẤT BẠI VÌ CÓ NHIỀU ĐIỂM NGU NGỐC BỊ PHÁT HIỆNRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page