top of page

1 則留言


Thao Duong
Thao Duong
2023年2月07日

Sonia loan tin trên "BỘ Quốc Phòng........FA/TX" có thật hay không Sonia nên kiểm chứng lại. Các vị làm việc dưới thời TT Trump đều phủ nhận tin nêu trên. Chuyện Sonia đề tựa bản tin nghe như chuyện đó là có thật. Cháu hảy cẩn thận, giông như chuyện cháu nói chuyện bb bay trên VN thì sẽ bị bắn hạ và đã bị phê bình là thân CS.

按讚
bottom of page