top of page

BỘ TƯ PHÁP CỦA 7ĐẦN TUYÊN BỐ TT.TRUMP CÓ THỂ BỊ CẢNH SÁT ĐIỆN CAPITOL NGÀY 6/1 KIỆN.Recent Posts

See All

♦️President Trump on the war in Ukraine: If it's not solved, I will have it solved in 24 hours. Tổng thống Trump về cuộc chiến ở Ukraine: Nếu chưa giải quyết được, tôi sẽ giải quyết trong 24 giờ https

bottom of page