top of page

BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP NEW YORK CÁO BUỘC TT.TRUMP PHẠM TỘI LỪA ĐẢO VÀ YÊU CẦU TÒA ÁN BUỘC TT ̣TRUMPRecent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page