top of page

BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP NEW YORK CÁO BUỘC TT.TRUMP PHẠM TỘI LỪA ĐẢO VÀ YÊU CẦU TÒA ÁN BUỘC TT ̣TRUMPRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page