top of page

BARACK HUSSEIN OBAMA : “ĐẢNG CỘNG HOÀ ĐÒI KIỂM TRA THẺ ID CỦA CỬ TRI LÀ MUỐN GIAN LẬN BẦU CỬ”
Comments


bottom of page