top of page

BIDEN BAY VỀ DELAWARE NGAY SAU KHI TUYÊN BỐ “KHÔNG CÓ GIẢI PHÁP LIÊN BANG NÀO CHO ĐẠI DỊCH VŨ HÁN”
Recent Posts

See All

♦️Trump Campaign Raises $4 Million in First 24 Hours After Indictment Chiến dịch tranh cử của TTTrump huy động được 4 triệu đô trong 24H trên khắp 50 tiểu bang https://www.breitbart.com/politics/2023/

bottom of page