BIDEN HỢP TÁC VỚI ỨNG DỤNG TIKTOK CỦA ĐCSTQ CHUẨN BỊ CHO BẦU CỬ GIỮA NHIỆM KỲ 2022.