top of page

Biden: Trump đã thổi bùng ngọn lửa tối cao người da trắng


Phó Tổng thống Joe Biden

Thứ tư vừa qua tại một sự kiện chiến dịch tranh cử tổng thống 2020 ở Burlington, IA, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã cáo buộc Tổng thống Donald Trump châm ngòi ngọn lửa của quyền lực tối cao da trắng. 


Biden nói "Tất cả các bạn đều biết những lời của một tổng thống nói rất có giá trị . Họ có thể di chuyển thị trường chứng khoán. Họ có thể gửi phụ nữ và đàn ông dũng cảm của chúng ta đến chiến tranh. Họ có thể mang lại hòa bình. Họ có thể trấn an một quốc gia trong hỗn loạn. Họ có thể an ủi và nâng đỡ những người đã phải đối mặt với bi kịch. Họ có thể truyền cảm hứng cho chúng ta vươn tới mặt trăng. Họ có thể khuyến khích chúng ta kêu gọi các thiên thần tốt hơn của chúng ta, với bản chất tốt hơn của chúng ta, nhưng họ cũng có thể huỷ hoại các sức mạnh sâu thẳm, đen tối nhất của quốc gia này. Và đó là những gì tôi tin Donald Trump đã chọn để làm”.

Sonia Ohlala

Theo Breitbart.

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page