top of page

Biden tuyên bố “Nếu dân Mỹ cần vũ khí để hạ gục chính phủ, thì cần có 1 chiếc F15, hay có thể vài lo

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page