top of page

Biden tuyên bố “Nếu dân Mỹ cần vũ khí để hạ gục chính phủ, thì cần có 1 chiếc F15, hay có thể vài lo

bottom of page