top of page

Bill Gates tạ ơn Tàu Cộng đã hy sinh trước dịch cúm Vũ Hán/Phải làm gì nếu check trợ giúp chưa về?Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page