top of page

Bill Gates tạ ơn Tàu Cộng đã hy sinh trước dịch cúm Vũ Hán/Phải làm gì nếu check trợ giúp chưa về?Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page