top of page

Bill Gates tạ ơn Tàu Cộng đã hy sinh trước dịch cúm Vũ Hán/Phải làm gì nếu check trợ giúp chưa về?Comentarios


bottom of page