top of page

BREAKING!! ◾️300 NGÀN NGƯỜI DÂN PHẢI DI TẢN KHẨN CẤP TRƯỚC KHI BÃO IAN TIẾN VÀO FLORIDARecent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page