top of page

BREAKING!!! 46 NGƯỜI NHẬP CƯ BỊ THIỆT MẠNG TRONG XE TẢI Ở TEXAS VÌ BỊ KIỆT SỨC VÀ NÓNG NGỘP.
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page