BREAKING!!! BÁO CÁO TIẾT LỘ ĐẢNG CỘNG HOÀ SẼ DÀNH CHIẾN THẮNG Ở HẠ VIỆN VÀ THƯỢNG VIỆN.