BREAKING !!! BIDEN VÔ TÌNH TIẾC LỘ LÍNH MỸ ĐÃ HIỆN DIỆN TẠI UKRAINE.