BREAKING!!! BIDEN VỀ DELAWARE NGHỈ NGƠI KHI QUÂN NGA TIẾN VÀO KYIV.