top of page

BREAKING!!! ◾️FBI ĐÃ LẤY ĐI 200,000 TÀI LIỆU TỪ NHÀ TT.TRUMP KHÔNG PHẢI 11,000 NHƯ ĐÃ KHAI BÁORecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page