top of page

BREAKING!!! GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG CỦA KAMALA TỪ CHỨC - TIẾP TỤC DẤU HIỆU RẠN NỨT NỘI BỘ
Recent Posts

See All

♦️Trump Campaign Raises $4 Million in First 24 Hours After Indictment Chiến dịch tranh cử của TTTrump huy động được 4 triệu đô trong 24H trên khắp 50 tiểu bang https://www.breitbart.com/politics/2023/

bottom of page