BREAKING!!! HƠN 16 NGÀN NGƯỜI NHẬP CƯ CÓ KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH VỚI CÚM TÀU ĐƯỢC BIDEN THẢ VÀO CỘNG ĐỒNG