top of page

BREAKING!!! HƠN 50 THÀNH VIÊN ĐẢNG CỘNG HOÀ ĐỀ NGHỊ BIDEN LÀM BÀI KIỂM TRA NHẬN THỨC NHƯ TT.TRUMP.bottom of page