top of page

BREAKING!!! HƠN 50 THÀNH VIÊN ĐẢNG CỘNG HOÀ ĐỀ NGHỊ BIDEN LÀM BÀI KIỂM TRA NHẬN THỨC NHƯ TT.TRUMP.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page